Công đoàn

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT II TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
ĐỢT II
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
    1. Phát huy những thành tích đã đạt được trong đợt 1 và tạo ra những chuyển biến về mặt nhận thức và hành động trong đoàn viên – lao động nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục vớI tinh thần trách nhiệm: “ Tất cả vì học sinh thân yêu”.

II/NỘI DUNG
    1.Mỗi đoàn viên – lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ  chuyên môn - nghiệp vụ,tin tưởng tuyệt đốivo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ, bản lĩnh chính trị của cán bộ - công chức, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đi đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
    2. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH”, xây dựng nguời cán bộ công chức “trung thành – sáng tạo - tận tuỵ - gương mẫu” đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục – đào tạo, mỗi thầy cô giáo xứng đáng là “Tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. 
    3. Tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào thi đua “Hai giỏi”, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, cải tiến và thực hiện SKKN, GPHI, tăng cường sử dụng ĐDDH,
    4. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành: “ Dân chủ - Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “ Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”, “ Trường giúp trường”, cuộc vận động “HAI KHÔNG” với 4 nội  dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và với tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp”.
    5. Đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm tại đơn vị và cả gia đình, chống tham ô lãng phí, tham nhũng, chống hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vô học đường, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh
    6. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ thể thao trong nhà trường.

III/THỜI GIAN THỰC HIỆN        
        Đợt 2 : Từ sau 20/11 đến cuối học kì I

IV/TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
     BCH công đoàn phối hợp với chính quyền, nhà trường để triển khai kế hoạch chi tiết và các chỉ tiêu từng đợt CBCC, có sơ kết, tổng kết, đánh giá bình xét dân chủ công khai từng đợt thi đua.

    Vì sự nghiệp giáo dục, BCH Công đoàn rất mong mỗI CB – GV- CNV trường tiểu học Nguyễn Trãi tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, quyết tâm thựcc hiện tốt phong trao thi đua đợt II.

                                                                                                     TM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN